پرسش های متداول

faq

پس از ثبت نام در سامانه پذیرش متقاضیان و فناوران در محل قوانین و مقررات میتوانید این فرم را در قالب ورد دریافت نمائید.

با توجه به انعقاد تفاهم نامه فی مابین پژوهشگاه نیرو و صندوق، فرآیند تست و آزمون محصولات تولیدی که برای تست به پژوهگاه نیرو ارجاع میشوند تسهیل گردید. با توجه به این تفاهم نامه پس از تائید و معرفی متقاضی به صندوق و تشکبل پرونده و برگزاری جلسه پذیرش، نسبت به پرداخت ۵۰% هزینه تست به پژوهشگاه در قالب قرارداد حمایت از تست اقدام می گردد.

شواهد نشان می دهد که بیش از نیمی از کارآفرینان و سرمایه گذاران، یا برای خود یک استراتژی خروج دارند و یا اینکه حداقل در مورد دنیای خارج کسب و کار خود فکر کرده اند. داشتن یک برنامه خروج به موقع، تسهیل کننده ای برای بهره گیری از پنجره های فرصتهای خروج می باشد.

تعریف خروج (برداشت فرآیندی که توسط کارآفرینان و سرمایه گذاران استفاده می شود تا ارزش و ماحصل کسب و کـار خـود را هنگـام خروج محاسبه و برداشت نمایند. و یا به عبارتی دیگر، فرآیند خروج از کسب و کار خصوصی ( کسب و کـاری کـه فرآیند آن از دیگران پنهان است) و گشودن و فاش کردن ارزش سرمایه گذاری مالکان بـه دیگـران را برداشـت یـا خروج می نامند.

این فرآیند شامل موارد زیر می باشد:
– محاسبه ارزش روز کسب و کار
– کاهش ریسک
– یجاد گزینه های کاری مناسب برای آینده (فرصتهای شغلی جدید)

برای خروج از یک کسب و کار سه روش را بیان می کنند :
۱- توزیع سیستماتیک داراییها به مالکان
۲- فروش کسب و کار به دیگران
۳- عرضه عمومی سهام

سرمایه‌گذاری خطرپذیر ( Venture Capital) که از آن با عنوان‌های «سرمایه‌گذاری جسورانه» یا «سرمایه‌گذاری کارآفرینی» نیز نام می‌برند، عبارت است از تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارت آپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش و البته ریسک فراوانی است. این شرکت‌ها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی خود، مورد توجه سرمایه‌گذارانی هستند که با ارزیابی موشکافانه خود، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی شرکت‌های کارآفرین را جبران می‌کنند و در گروه سهام‌داران آن‌ها قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر با مدیریت فعالانه و برنامه‌ریزی در توسعه مدل‌های راهبردی، در کسب‌وکار هدف و ارزش افزوده و افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. رونق و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر موتور محرکه و محور اصلی رشد محصولات جدید و نوآوری در عرصه فناوری است.

با توجه به ماهیت طرح و پتانسیل فروش متقاضی و کشش بازار، و د نظر گرفتن گزارش اعتبارسنجی حاصل شده از سامانه اعتبارسنجی و بررسی ها و ارزیابی هایی که بر وضعیت اعتباری و مالی شرکت متقاضی و یا شخص مجی صورت میگیرد این مورد متفاوت خواهد بود.

جهت حرکت در مسیر و خط مشی صندوق که همانا حمایت از طرح های نوآورانه و فناورانه و کمک به توسعه تجاری سازی می باشد، حداکثر سود لحاظ شده ۱۰% می باشد.

با توجه به اینکه زمان زیادی از زمان فعالیت صندوق نمیگذرد، هنوز سقفی برای تسهیلات در نظر گرفته نشده است، اما این امر به معنای بی توجهی به سازو کار و آئین نامه های صندوق نمی باشد. لذا با در نطر گرفتن درخواست متقاضی نسبت به کارشناسی طرح اقدام و رقم مناسب ر نظر گرفته می شود.