معرفی صندوق

معرفی صندوق

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی در تاریخ ۹۳/۱۲/۲  با هدف کمک به توسعه و ارتقای پژوهش و فناوری در صنعت برق کشور بعنوان یکی از کلیدی ترین حوزه های دارای رشد مستمر در فناوری، و در راستای ماده ۱۰۰ قانون سوم و ماده ۴۵ قانون چهارم و بند الف ماده۱۷ قانون پنجم برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید  رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشکیل گردیده که ماموریت اصلی آن گسترش پژوهش­های انجام یافته با محوریت بخش خصوصی و تعاونی و بطور کلی تسهیل و گسترش فعالیت­های بخش غیر دولتی درعرصه  های تحقیقات و انتقال و جذب دانش فنی در صنعت برق ایران است.

آرمان

پیشرو در زمینه سازی و تسهیل اقتصادی جهت توسعه فناوریهای صنعت برق

ماموریت

1- تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری غیر دولتی از جمله تجهیزات پژوهشی و فناوری همانند امکانات نمونه سازی و آزمون

۲- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهایداخلی فعال در سرمایه گذاری در امور طراحی و ساخت تولیدات و تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق کشور

۳- اعطای تسهیلات اعتباری یا تخصیص یارانه سود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری و اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی و صنعتی

۴- پوشش ریسک تجاری سازی محصول یا خدمات منتج از پژوهش و فناوری صنعت برق

لزوم ایجاد صندوق

لزوم ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی را می توان بصورت ذیل عنوان نمود:

۱- عدم تمایل نهاد های مالی سنتی (بانکها) برای سرمایه گذاری در فناوری های نو و ریسک پذیر
۲- جبران خلا ناشی از فقدان ادبیات مشترک بین بانک ها و محققان و نوآوران خصوصا مسائل مربوط به دانش فنی
۳- ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه های مختلف فناوری های پیشرفته
۴- راهبری تخصصی پروژه های دانش بنیان تا تجاری سازی یافته های پژوهشی
۵- ارایه مشاوره مالی و سرمایه گذاری جهت تشویق سرمایه گذاران در حوزه فناوری های نوین
۶- ارائه ابزارهای مناسب برای کمک به ترویج فناوری های نوین با ایجاد و توسعه بنگاه های دانش بنیان
۷- کاهش ریسک و تشویق سایر نهاد های مالی برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری های نوین

هدف از تاسیس صندوق

صندوقهدف صندوق عبارت است از حمایت از فعالیتهای محققان و طرح های تحقیقاتی بخش غیردولتی صنعت برق ایران و اعطای تسهیلات اعتباری یا تخصیص یارانه سود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به منظور:
– اجرای طرح های پژوهشی و فناوری
– اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرح های به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری
– تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید
– تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری
– مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های داخلی فعال در سرمایه گذاری در امور طراحی و ساخت تجهیزات تولید، انتقال و توزیع نیروی برق کشور
– تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد
– صدور ضمانتنامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری بخش غیردولتی برای اجرای طرح های پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانت های لازم از محقق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی با هدف کمک به توسعه و ارتقای پژوهش و فناوری در صنعت برق کشور بعنوان یکی از کلیدی ترین حوزه های دارای رشد مستمر در فناوری، و در راستای ماده ۱۰۰ قانون سوم و ماده ۴۵ قانون چهارم و بند الف ماده۱۷ قانون پنجم برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده که ماموریت اصلی آن گسترش پژوهش­های انجام یافته با محوریت بخش خصوصی و تعاونی و بطور کلی تسهیل و گسترش فعالیت­های بخش غیر دولتی درعرصه  های تحقیقات و انتقال و جذب دانش فنی در صنعت برق ایران است.