عضویت ها

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر

فعالان عرصه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نهادهای پشتیبان این صنعت طی انعقاد تفاهم نامه ای داخلی در سال ۱۳۸۸ تصمیم به ایجاد کانونی برای گردهمایی فعالان این صنعت در ایران گرفتند که منجر به تشکیل و ثبت انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور در دی ماه ۱۳۹۱ گردید.
از اهداف کلیدی و اصلی این انجمن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

توسعه و ترویج ادبیات سرمایه‌گذاری خطرپذیر
استانداردسازی رویه‌ها و فعالیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر
انتقال تجربیات موفق سرمایه‌گذاری خطرپذیر
ارتقاء تعاملات فعالان صنعت با نهادها و سازمان‌های دولتی حامی تامین مالی نوآوری

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

در اوائل سال ۱۳۶۸ گروهی از اساتید دانشگاهها و متخصصان صنعت، در یکی از نشستهای تخصصی تصمیم گرفتند ، فعالیتهای IEEE شاخه ایران را که درسالهای بعداز انقلاب متوقف گردیده بود، مجدداً فعال نمایند. به همت این گروه که به سرپرستی دکتر حسن غفوری فرد و مشارکت آقایان مهندس هراند آوانسیان ، دکتر هاشم اورعی ، دکتر قدرت اله حیدری ، دکتر کارو لوکس ، دکتر محمد حسین مدیر شانه چی ، شاخه IEEE در ایران فعالیت رسمی خود را بعداز چند سال وقفه مجدداً آغاز نمود.

یکسال بعداز فعالیت IEEE شاخه ایران ، هیات مؤسس تصمیم گرفتند ، ارگانی مشابه IEEE را با ملیت ایرانی تأسیس نمایند و براین مبنا اولین هسته انجمن مهندسین برق و الکترونیک ، در ایران شکل گرفت . اولین انتخابات انجمن که در آن سالها با نام “جامعه مهندسین برق و الکترونیک ایران ” فعالیت می نمود، در سال ۱۳۶۹ برگزار گردید و بدینسان اولین ارگان غیر دولتی مشابه IEEE درایران تشکیل گردید . در سال ۱۳۷۰ نیز حرکت مشابهی تحت عنوان ” انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ” به همت گروهی از اساتید دانشگاههای تهران آغاز بکار کرد . بعداز یکسال فعالیت همزمان ، هیئت مدیره جامعه مهندسین برق و الکترونیک ایران ، ادغام این دو نهاد را به هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران پیشنهاد نمود که بعداز برگزاری چند جلسه مشترک مقرر گردید ، این دو حرکت مهندسی در هم ادغام شوند .و بدینسان انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران که از ادغام دو نهاد مهندسی ؛ ” جامعه مهندسین برق و الکترونیک ایران ” و ” انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ” ، ایجاد گردید، شکل گرفت .