شرکت درفک انرژی

شرکت درفک انرژی

هدف از اجرای این طرح، طراحی و ساخت رله های حفاظتی برای تست دوره ای رله های حفاظتی پست های انتقال و توزیع می باشد. این طرح از طریق الگوبرداری از نمونه­های خارجی همزمان با رفع نواقص آن­ها انجام خواهد شد. در راستای اجرای این ایده شرکت درفک نمونه­های ساخت شرکت­های زیمنس، Areva و GE را مورد بررسی و مهندسی معکوس قرار داده است.

آدرس : تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو ساختمان رویش طبقه سوم

تلفن های تماس با شرکت: ۰۲۱۸۸۵۸۱۷۶۲

دورنگار: ۰۲۱۸۸۵۸۱۷۶۲

وبسایت : www.dorfakenergy.ir

ایمیل : info@dorfakenergy.ir

شرکت درفک انرژی