شرکت توسعه خدمات فوق تخصصی ترانسفورماتور پارس

شرکت توسعه خدمات فوق تخصصی ترانسفورماتور پارس

شرکت توسعه خدمات فوق تخصصی ترانسفورماتور پارس که به اختصار کلینیک نامیده می شود بعنوان پل ارتباطی بین سازنده و بهره برداران ترانسفورماتور عمل نموده و با کمک به افزایش دانش فنی پرسنل بهره بردار ترانسفورماتور موجب بهبود پروسه نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتور و درنهایت استفاده بهینه از این سرمایه ملی شود. امید است با استعانت از خداوند متعال بتوانیم، گامی هرچند کوچک در جهت بالندگی صنعت برق کشور عزیزمان برداریم.

ترانسفورماتور بعنوان یکی از اصلی ترین تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق نقش مهمی در حفظ جریان پیوسته برقرسانی به صنایع و منازل ایفا نموده که در حفظ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق تاثیر بسزایی دارد. موسسان این کلینیک با توجه به ظرفیت کشور، از یک سو در جذب اینگونه فعالیت های مرتبط با ترانسفوماتور کوشیده و از طرفی جهت استفاده از آن بعنوان یک فرصت مناسب در جهت جایگزنی منابع مالی داخلی به جای ارز خارجی اقدام به فعالیت های درآمدزا در این حوزه نموده اند.

هدف اصلی از تشکیل کلینیک رفع مشکلات موجود صنعت ترانسفورماتور برای تولید، بهره برداری، نگهداری و سرویس و تعمیرات در سطح ملی می باشد.

آدرس : تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو

تلفن های تماس با شرکت: ۰۲۱ ۸۸۳۷۸۸۲۷

دورنگار: ۰۲۱۸۸۳۷۸۹۱۱

وبسایت : www.parstco.ir

ایمیل : info@parstco.ir

شرکت توسعه خدمات فوق تخصصی ترانسفورماتور پارس