شرکت برازمان رویشگران صنعت

شرکت برازمان رویشگران صنعت

هدف از این طرح، تولید اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه است که از یک MPPT و یک اینورتر سه فاز  یا تک فاز تشکیل میشود و انرژی فتوولتائیک را مستقیماً به شبکه برق تزریق میکند. این سیستم، انرژی الکتریکی را در محل مصرف در اختیار مصرف کننده قرار میدهد و به همین دلیل موجب حذف مخارج انتقال و توزیع انرژی می­ شود.

آدرس : تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو ساختمان رویش طبقه اول

تلفن های تماس با شرکت:  ۰۲۱۷۷۷۴۵۰۸۰ و ۰۲۱۸۸۵۷۸۷۱۴

دورنگار: ۰۲۱۷۷۷۴۵۰۸۱

وبسایت : www.fa.aryatash.ir

ایمیل : info@aryatash.ir

شرکت برازمان رویشگران صنعت