شرکت آزمایشگاههای بین المللی برق و انرژی فتح

شرکت آزمایشگاههای بین المللی برق و انرژی فتح

شرکت آزمایشگاههای بین المللی برق و انرژی فتح با هدف ایجاد آزمایشگاه های مرجع و با محوریت ایجاد آزمایشگاه قدرت ( اتصال کوتاه ) با همکاری صندوق پژوهش صنعت برق و انرژی ، اپیل و جهاد دانشگاهی در تاریخ ۱/۳/۹۵ به ثبت رسیده است.

هدف اصلی از ایجاد این آزمایشگاه ایجاد امکان تست اتصال کوتاه در داخل کشور و جلوگیری از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور برای انجام تستهای اتصال کوتاه مورد نیاز می باشد.

بدیهی است با توجه به عدم وجود آزمایشگاههای مشابه در کشورهای همسایه امکان ارائه خدمات از طریق این آزمایشگاه به آنها فراهم بوده و می تواند مبالغ قابل توجهی ارز به کشور وارد نماید.

آدرس : تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو

تلفن های تماس با شرکت: ۰۲۱ ۸۸۳۷۴۹۳۸

دورنگار: ۰۲۱ ۸۸۳۷۴۹۳۸

وبسایت : –

ایمیل : –

شرکت آزمایشگاههای بین المللی برق و انرژی فتح