سهامداران

پژوهشگاه نیرو

سهام
%d9%be%da%98%d9%8850x150

گروه مپنا

سهام
mapna222-150x150

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

سهام
tavanir-logo-150x150

شرکت تعاونی انرژی گستر توزیع برق

سهام
tavaay-2222222150x150

نمودار کل

  • پژوهشگاه نیرو 40 درصد سهام
  • گروه مپنا 30 درصد سهام
  • شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 29 درصد سهام
  • شرکت تعاونی انرژی گستر توزیع برق یک درصد سهام