افزایش ظرفیت رشته برق در دانشگاه ها از عوامل مهم بیکاری این رشته

افزایش ظرفیت رشته برق در دانشگاه ها از عوامل مهم بیکاری این رشته

۲۹۸۱۱_۵۷۰

به گزارش برق نیوز، معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو  گفت: برای رسیدن به اهداف توسعه صنعت برق و نیز تربیت نیروی متخصص باید نیازهای جامعه را شناسایی کنیم تا براساس آن برنامه ریزی اصولی صورت گیرد.

نشست چالشهای مهندسی برق-گرایش قدرت با حضور نخبگان صنعت برق و دانشگاه برگزار شد. دکتر گئورگ قره‌پتیان معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو در خصوص این نشست گفت: این نشست  فرصت خوبی بود که بتوانیم  استاتید دانشگاهها و مدیران ارشد صنعت برق را در کنار هم جمع کنیم به مسایل کلید و مشکلات صنعت برق را بررسی نماییم.

وی تصریح کرد: اولین مورد به نظر ما  برای حل مسایل و چالشهای مهندسی برق قدرت بررسی موانع و راهکارها در این زمینه بود تا براساس آن به نقشه راه برسیم چرا که برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیاز به نقشه راه داریم تا مسیر توسعه برای این صنعت فراهم شود.

قره‌پتیان تاکید کرد: برای رسیدن به این امر مهم  موضوع آینده پژوهشی است تا سمت و سوی حرکت در این مسیر را مشخص کنیم. چرا که هم اکنون این کمبود کاملا احساس می شد که کارها بدون برنامه ریزی بلندمدت است و این مسئله مهم در نشست امروز مورد تاکید قرار گرفت. همچنین افزایش ظرفیت دانشگاهها بحث کلیدی دیگری بود که این موضوع منجر به افزایش افراد فارغ التحصیل بیکار در کشور شده است  باید برای حل این مشکلات راهکارهای اساسی اندیشیده شود.

معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو افزود: همچنین برای رسیدن به اهداف توسعه صنعت برق و نیز تربیت نیروی متخصص باید نیازهای جامعه را شناسایی کنیم تا براساس آن برنامه ریزی اصولی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بحت مهم ‌اینکه قرار است مسایل بررسی شده در نشست امروز را از طریق NGO به گوش مسولان تصمیم ساز برسانیم.

در ادامه حسین مختاری استاد دانشگاه شریف در این رابطه اظهار داشت: برای ایجاد اشتغال در کشور بایستی به سمت کارآفرینی حرکت کنیم متاسفانه در حال حاضر در دانشگاهها آموزش ها به صورت تئوری انجام می شود باید نیروی انسانی ماهر در عرصه مهندسی برق تربیت شود چرا که کشور به نیروی متخصص در این عرصه نیاز دارد.

وی تصریح کرد:  هم اکنون روند ایجاد اشتغال پایدار در کشور منفی است باید با برنامه‌ ریزی دقیق در این خصوص صورت گیرد تا به سمت ایجاد اشتغال پایدار حرکت کنیم.